Krav Maga: Začínáme s tréninkem, nejprve trocha teorie

0

Víte co je to Krav Maga? Znamená to hebrejsky „boj z blízka“ a jde o sebeobranný systém. Velice efektivní.. Aproč hebrejština? Protože Krav Maga je bojový systém používaný izraelskými silami a jeho původ má s Izraelem hodně společného. I když úplné kořeny Krav Maga dohledáme v předválečném Československu. Zakladatel, Imi Lichtenfeld, prožil dětství v Bratislavě.

Imiho rodina byla svým způsobem sportovně založená, otec Imiho Lichtenfelda byl unikátní osobnostní, třeba v tom, že odešel od rodiny k cirkusu, dvacet let se věnoval řeckořímskému zápasu, vzpírání a předvádění své fyzické zdatnosti. Právě tehdy se Lichtenfeld senior seznámil s bojovým uměním. A k tělesné zdatnosti a sportu vedl otec i Imiho. Imi se pak věnoval na špičkové úrovni plavání, exceloval v gymnastice, později v zápase a boxu. Byl tak dobrý, že v roce 1928 zvítězil v juniorské soutěži Československa a o rok později byl vítězem v kategorii dospělých. K tomu navíc v témže roce přidal první místo v národním šampionátu v boxu a v mezinárodní gymnastické soutěži.

Skvělé období, bohužel ale mělo být hůř a zlá doba na sebe nenechala dlouho čekat. V polovině třicátých let se v Bratislavě, jako i jinde v Evropě, začaly objevovat skupiny projevující se agresivně s antisemitskými výpady. A Imiho jeho síla a vůdčí osobnost vynesly do čela tehdejší mladé židovské komunity. V této době temna se kolem něj utvořila skupinka mladých Židů, převážně složená ze sportovců, boxerů, vzpěračů, zápasníků, která bránila agresorům ve vstupu do židovského měst.

Mělo být ale ještě hůř, nacismus se šířil Evropou jako mor a Imi se jako velká část Židů rozhodl domov opustit, a vydal se za azylem do Palestiny. Jeho cesta trvala dva roky (ten příběh je mimochodem také unikátní a určitě se k němu někdy vrátíme). V roce 1944 začal Imi s tréninkem elitních židovských vojenských jednotek a učil to, v čem byl skutečně dobrý – trénoval fyzickou kondici, zápas, plavání, boj s nožem i obranu proti bodné zbrani. V tréninku pokračoval i po konci druhé světové války, v roce 1948 se stal hlavním trenérem a expertem bojové přípravy a kondice a pokračoval v tom dalších dvacet let. Během této doby vytvořil systém Krav Maga z technik, které dosud používal a modifikoval jej pro civilní použití. Tady je zapotřebí vysvětlit, že nejprve byl tento systém využíván pouze pro vojenské účely, kdy, jak už to ve válce chodí, výslednou snahou bylo ubránit se a protivníka definitivně zneškodnit.

Později došlo k vytvoření třech různých větví Krav Maga. Ta vojenská si udržela svůj původní záměr, pak vznikla složka pro policejní síly, kde bylo smyslem útočníka zneškodnit a zadržet, a civilní sekce, ve které se cvičenci učili a učí ubránit se a vytvořit si tak dostatečný prostor k úniku. Takže ne, Krav Maga není sport, pokud to ještě není jasné, ale umění boje, tedy přesněji sebeobrany v jakýchkoli podmínkách, kdy jediným cílem je ubránit se, přežít.

V roce 1978 byla založena IKMA, Izraelská asociace Krav Maga, jejíž úkolem bylo propagovat Krav Maga jak na lokální, tak i na mezinárodní úrovni. Imi začal učit a také školit své nejlepší žáky na instruktory. Jedním z nich byl Avi Moyal, který později od Imiho přebral pomyslnou štafetu v roli vůdce Krav Maga. A také titul velmistra. Z původní IKMA vznikla vroce 1996 IKMF, tedy International Krav Maga Federation, a v jejím čele stojí právě Avi Moyal. Dnes je IKMF největší a nejuznávanější Krav Maga institucí na světě.

Zpátky tedy k tomu, proč je Krav Maga nejúčinnější sebeobranou na světě. Podíváme-li se na jiná bojová umění, tak všude najdeme nějaké pravidla. Krav Maga má jediné pravidlo, a to že žádná pravidla nejsou, nejdůležitější je ubránit se a přežít. Jde o to způsobit útočníkovi v co nejkratším čase co nejvíce škody, co nejrychleji přejít z obrany do útoku (anebo jak je u Krav Maga jedinečným zvykem, útočit už v rámci obrany), a použít při obraně veškeré dostupné prostředky.

Pokud bychom se měli podívat na základní témata výcviku Krav Maga – a teď mluvíme o té civilní větvi – protože mluvit o té vojenské nemůžeme, nejsme členové izraelské armády – tak tady máme jako jedno ze základních témat prevenci. Jistě, není nic lepšího než se útoku jako takovému vyhnout. Co je tím myšleno? Pokud jdu v noci po chodníku a proti mne se motají dvě podezřelá individua, možná jen tím, že přejdu na druhou stranu ulice, zabráním možnému napadení. Pokud už dojde na obranu, umí Krav Maga reagovat na veškeré známé typy napadení, na údery, kopy, řeší uvolnění z pák a škrcení. A učí protiútok ke všem těmto napadením a to nejenom ve stoje, ale také v sedě, na zemi, kdekoli. Krav Maga funguje paralelně k běžnému životu a tím je myšleno, že jsou nacvičovány obrany v běžných situacích, procvičují se obrany, taktiky, reflexy ve veřejných prostorech, dopravních prostředcích, na ulici, prostě všude tam, kde může k napadení skutečně dojít. A nedílnou součástí tréninku je i práce se stresem, protože pokud dojde k napadení, situace bude více než vypjatá a je na místě být na emoce připravený, reálný útok netrvá pět minut jako ve filmu s Chuckem Norrisem, vše je hotovo za pár vteřin.

Na rozdíl od jiných sebeobranných systémů nebo bojových umění (ze kterých si Krav Maga bere to nejlepší) v Krav Maga není oddělená fáze obrany od fáze protiútoku. Jak už zaznělo, ve chvíli, kdy se napadený brání, s drtivou silou útočí. A co víc, útočí na ta nejcitlivější a nejzranitelnější místa – všechny oblasti těla, které jsou v bojových sportech tabu, si Krav Maga bere za cíl jako první. Oči, krk, slabiny… Chcete přece přežít a vyváznout bez úhony, a ne žít dokonce života sice s pocitem Mirka Dušína, ovšem třeba s cévkou nebo o berlích. Právě i v tom je Krav Maga jiná a nejenom v tom. Je málo pravděpodobné, že vás někdo napadne v tělocvičně při cvičení Krav Maga, ale kdekoli jinde už atak hrozí. Takže na pořadu dne je procvičování obrany tak, aby napadený uměl reagovat v jakoukoli denní či noční dobu, kdekoli, v jakékoli fyzické kondici, unavený, zraněný.

Čímž se asi dostáváme k závěru, kde musí zaznít, proč je Krav Maga nejúčinnějším systémem sebeobrany. Jak už bylo řečeno, dokáže naučit v podstatě kohokoli, muže, ženu, mladého či staršího člověka ubránit se v jakékoli situaci tím nejvíce účinným a efektivním způsobem, který nepodléhá žádným pravidlům etiky. Jde o to eliminovat útočníka, ubránit se a přežít. Jak moc je to reálné, naučit se Krav Maga, zjistíme záhy, budeme totiž v rámci reportáží tento sebeobranný systém trénovat!

foto: KravMaga.cz

Komentáře